Offentlig Administration for Lægesekretærer 2

Offentlig Administration for Lægesekretærer 2

Offentlig Administration for Lægesekretærer 2

Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til lægesekretæruddannelsen.

Emnerne i bogserien er valgt ud fra oplægget Lægesekretæruddannelsen 2014, som er lavet i fæl­les­­skab af de ud­dan­­­­nel­­ses­­in­sti­­tu­tioner, der udbyder uddannelsen.

Bogserien kan også med fordel anvendes i forbindelse med fx efteruddannelse af lægesekretærer og øvrige kurser

373,75 kr

Tilføj til kurv

Mere info

Antal sider: 240
Forfatter: Lona Bjerre Andersen m. fl.
ISBN: 978-87-92093-47-9
Udgave: 4. udgave, 1. oplag
Udgivelsesår: 2014

I dette andet bind af serien behandles blandt andet følgende emner: samarbejde og konflikthåndtering på arbejdspladsen og den trauma­ti­ske kri­se og stress – temaer, der begge spiller en stor rolle på mange arbejds­pladser. Endvidere gennemgås jura på sundhedsområdet, her­under sund­hedsloven med vægt på patientens retsikkerhed fx i forhold til akt­ind­­sigt, psykiatriloven og mulighederne for at påklage en afgørelse truf­fet inden for sundhedsvæsenet.

Videre præsenteres sundhedsvæsenets organisering og sygehusøko­no­­mi, hvor grundbegreber som budget og DRG-systemet in­tro­­du­ceres. Redskaber til god projektstyring præsenteres ligeledes og en­de­lig er der et appendiks om fagprøveforløbet.

Til bogen er der udarbejdet en opgavesamling, som indeholder forslag til opgaver og øvelser, og på www.forlaget94.dk kan man som sup­plement til bogen hente yderligere materialer til brug på lægesekretæruddannelsen samt finde eventuelle opdateringer af bogens emner.

Følgende kapitler er i bind 2:

Team, samarbejde og konflikthåndtering

Akut krise, stress og udbrændthed

Sundhedsloven og patientens retsstilling

Behandling af psykiatriske patienter

Kontrol og erstatning

Sundhedsvæsenets organisering

Sygehusøkonomi

Koordination og projektstyring

Fagprøven

Mere information
dette andet bind af serien behandles forskellige former for kriser og udbrændthed, som kan opstå på arbejdspladsen. De love og aftaler, der regulerer et ansættelsesforhold præsenteres og persondataloven gennemgås.

Derudover er der kapitler om konferenceaktiviteter og skriftlig kommunikation, som indeholder værktøjer og ideer, til brug i forbindelse med bl.a. skriftlig korrespondance, mødereferater og udarbejdelse af informationsmateriale.

Videre er der et kapitel om kvalitet i den offentlige forvaltning, hvor bl.a. den danske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet diskuteres, og der er et kapitel om sygehusøkonomi, hvor forskellige grundbegreber inden for sygehusøkonomi introduceres bl.a. udgift budgettets fastlæggelse og budget og DRG-systemet.

I bind 2 behandles følgende emner:

Akut krise, stress og udbrændthed
Skriftlig kommunikation
Konferenceaktiviteter
Kvalitet i den offentlige forvaltning
Personale- og arbejdsmarkedsforhold
Persondataloven
Sygehusøkonomi


Download

  • Bilag Team samarbejde og konflikthåndtering - Kapitel 1 til gennemsyn
  • Bilag Akut krise, stress og udbrændthed
  • Bilag Sundhedsvæsenets organisering
  • Bilag Sygehusøkonomi
  • Bilag Koordination og projektstyring
  • Bilag Fagprøven