Offentlig Administration for Lægesekretærer 1

Offentlig Administration for Lægesekretærer 1

Offentlig Administration for Lægesekretærer 1

Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til lægesekretæruddannelsen.

Emnerne i bogserien er valgt ud fra oplægget Lægesekretæruddannelsen 2014, som er lavet i fæl­les­­skab af de ud­dan­­­­nel­­ses­­in­sti­­tu­tioner, der udbyder uddannelsen.

Bogserien kan også med fordel anvendes i forbindelse med fx efteruddannelse af lægesekretærer og øvrige kurser

373,75 kr

Tilføj til kurv

Mere info

Antal sider:
264
Forfatter: Hanne Fihl Baier m.fl.
ISBN: 978-87-92093-46-2
Udgave: 4. udgave, 1. oplag
Udgivelsesår: 2014

Følgende emner behandles blandt andet i bind 1: den digitale udvik­ling på sygehusene, forskellige grundlæggende kommunikative redskaber som hjælp til fornuftig kommunikation mellem fx patienter og den ansatte samt kvalitetsarbejde på sygehuse herunder den dan­­ske kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet gennemgås.

Videre præsenteres jura på sundhedsområdet – blandt andet forvalt­ningsloven og persondataloven – og der er et kapitel der omhandler ud­for­drin­­ger, som mødet mellem forskellige kulturer giver i sund­hedssektoren.

Til bogen er der udarbejdet en opgavesamling, som indeholder forslag til opgaver og øvelser, og på www.forlaget94.dk kan man som sup­plement til bogen hente yderligere materialer til brug på lægesekretæruddannelsen samt finde eventuelle opdateringer af bogens emner.

Følgende kapitler er i bind 1:

Medier og IT

Jura på sundhedsområdet

Sagsbehandling

Persondataloven

Kvalitet i offentlige ydelser

Kommunikationsmodeller og målgruppeanalyse

Skriftlig formidling

Kommunikationsteori, vejledning og rådgivning

Kultur

Et mål med bogen er bl.a. at give en indføring i, hvordan den offentlige sektor er opbygget samt regler om patienters retsstilling herunder bl.a. det informerede samtykke, tavshedspligt og udveksling af oplysninger om patienter. Mulighederne for at påklage en afgørelse truffet inden for sundhedsvæsenet behandles også.

Administrationen af sygehusvæsenet gennemgås, og i bogen præsenteres endvidere nogle grundlæggende arbejdsredskaber som en hjælp til fornuftig kommunikation imellem fx patienter og den ansatte på sygehuset. Endelig bliver den elektroniske patientjournal behandlet.

I bind 1 behandles følgende emner:

Sundhedsloven
Mundtlig kommunikation og samarbejde
Forvaltningens opbygning
Sygehusadministration
Sagsbehandling
Kontrol og erstatningsforhold
IT på jobbet

Download