Spedition og Shipping 1

Spedition og Shipping 1

Spedition og Shipping 1

Grundbogen til uddannelsen Spedition og Shipping består af to bind. I bind 1 behandles følgende emner:

  • Brancheorientering
  • Vejtransport
  • Søtransport - Trampfart
  • Søtransport - Liniefart
  • Flytransport
  • Multimodale transporter
  • Transportret
  • Transportforsikringer

Lager- og terminalbehandling

373,75 kr

Tilføj til kurv

Mere info

Antal sider: 408
Forfatter: Theis Rinaldo Andersen m.fl.
ISBN: 978-87-92093-54-7
Udgave: 5. udgave, 1. oplag
Udgivelsesår: 2016


Transport- og speditionsbranchen er under stadig udvikling. Globaliseringen, åbningen mod øst og liberaliseringerne inden for WTO vil fortsat indebære betydelige stigninger i samhandelen landene imellem. Samtidig med denne udvikling vil konkurrencen og kravene fra transportkøberne og samfundet stige markant.

Det danske transporterhverv har et særdeles godt internationalt image, hvad enten der er tale om transport med skib, fly eller ad landevej. Danske speditører hører til blandt de mest professionelle i verden og har en lang tradition for at levere service inden for fortoldning, rådgivning og transport af alt fra små pakker til store projekter med indsats af samtlige transportformer, herunder de såkaldte multimodale transporter.

Internationale netværk nødvendiggør gode sprogkundskaber, et godt kendskab til fremmede kulturer samt en bred almenviden om erhvervslivets forhold.

Det er derfor ikke overraskende, at det største aktiv for branchen er dygtige og motiverede medarbejdere. At kunne tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere er afgørende for erhvervets fremtid. Viden samt evnen til at omsætte denne til nye, værdiskabende produkter og ydelser er et afgørende konkurrenceparameter. Spedition og Shipping søger at inspirere fremtidige medarbejdere til at klare disse udfordringer.

Denne 5. udgave af Spedition og Shipping består af to bind og er grundbogen på kontoruddannelsen med specialet Spedition og Shipping. I forhold til 4. udgaven er alle kapitler blevet ajourført, teksten har gennemgået en grundig sproglig bearbejdning, og nye forfattere er kommet til.

Der nu et nyt kapitel i bind 2 om farligt gods, og kapitlet om lager- og terminalbehandling er flyttet fra bind 2 til bind 1.

I bind 1 er alle transportkapitlerne, fx Flytransport samt Transportret og Transportforsikring, samlet, mens de mere transportrelaterede afsnit, fx Logistik og Kulturforståelse, er samlet i bind 2.