Lægesekretær Der er 12 varer.

Lægesekretær

Grundbøgerne "Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er udvilket specielt til lægesekretæruddannelsen på handelsskolen. Bøgerne kan også med fordel benyttes i forbindelse med fx efteruddannelse af lægesekretærer.

 • Offentlig Administration for Lægesekretærer 1
  Offentlig Administration for Lægesekretærer 1

  Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til lægesekretæruddannelsen. Emnerne i bogserien er valgt ud fra oplægget Lægesekretæruddannelsen 2014, som er lavet i fæl­les­­skab af de ud­dan­­­­nel­­ses­­in­sti­­tu­tioner, der udbyder uddannelsen. Bogserien kan også med fordel anvendes i forbindelse med fx efteruddannelse af lægesekretærer og øvrige kurser

  Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til...

  Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til lægesekretæruddannelsen. Emnerne i bogserien er valgt ud fra oplægget...

 • Offentlig Administration for Lægesekretærer 2
  Offentlig Administration for Lægesekretærer 2

  Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til lægesekretæruddannelsen. Emnerne i bogserien er valgt ud fra oplægget Lægesekretæruddannelsen 2014, som er lavet i fæl­les­­skab af de ud­dan­­­­nel­­ses­­in­sti­­tu­tioner, der udbyder uddannelsen. Bogserien kan også med fordel anvendes i forbindelse med fx efteruddannelse af lægesekretærer og øvrige kurser

  Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til...

  Offentlig Administration for Lægesekretærer bind 1 og 2 er ud­­vik­­let spe­ci­­elt til lægesekretæruddannelsen. Emnerne i bogserien er valgt ud fra oplægget...

 • Elevhæfte til PQS
  Elevhæfte til PQS

  Dette kombinerede opgave- og arbejdshæfte er udarbejdet til brug ved indlæring af, hvordan man kan forbedre kvaliteten i sit daglige arbejde ved at forstå, tilrettelægge og anvende PQS-modellens tankegang og metode. Hæftet indeholder bl.a. en kort beskrivelse af PQS-modellen, tjek - og øvelsesopgaver, en projektøvelsesopgave og et projekt der kan gennemføres i praksis.. 

  Dette kombinerede opgave- og arbejdshæfte er udarbejdet til brug ved indlæring af,...

  Dette kombinerede opgave- og arbejdshæfte er udarbejdet til brug ved indlæring af, hvordan man kan forbedre kvaliteten i sit daglige arbejde ved at forstå, tilrettelægge og...

 • Grundbog til PQS
  Grundbog til PQS

  Dette er en grundbog og lærervejledning, som danner grundlag for og støtter en planlægning og gennemførelse af undervisningen i, hvordan man kan skabe en sikker kvalitetsudvikling på jobbet ved at bruge PQS-metoden. Lærebogssystemet "Opbyg en Positiv Qualitets Spiral" (PQS) kan i uddannelsen lære eleverne/kursisterne, hvordan de griber kvalitetsudviklingen an i deres egen praksis. Lærebogssystemet består af et elev-/kursisthæfte og en...

  Dette er en grundbog og lærervejledning, som danner grundlag for og støtter en...

  Dette er en grundbog og lærervejledning, som danner grundlag for og støtter en planlægning og gennemførelse af undervisningen i, hvordan man kan skabe en sikker...

 • Udvidet skriftlig kommunikation i det offentlige
  Udvidet skriftlig kommunikation i det offentlige

  Hæftet er skrevet til valgfaget ’Udvidet skriftlig kommunikation i det offentlige’ - et valgfag for eleverne på kontorspecialerne lægesekretær og offentlig administration. Da faget retter sig mod elever fra mange forskellige arbejdsområder og offentlige arbejdssteder, indeholder hæftet eksempler fra både sygehuse, kommuner og statslige arbejdspladser. Hæftet omhandler bl.a. hvordan sproget bruges, så tekster passer til målgruppen og til...

  Hæftet er skrevet til valgfaget ’Udvidet skriftlig kommunikation i det offentlige’ - et...

  Hæftet er skrevet til valgfaget ’Udvidet skriftlig kommunikation i det offentlige’ - et valgfag for eleverne på kontorspecialerne lægesekretær og offentlig administration. Da...

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
  Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

  Dette hæfte er udarbejdet til brug for undervisning i emnet/faget ”Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering”. Hæftet kan anvendes på forskellige uddannelser, hvor der i undervisningen arbejdes med kommunikation og konflikthåndtering. Hæftet er opbygget således, at eleven præsenteres for en række kapitler om fagets begreber og metoder. Hæftet afsluttes med tjek-spørgsmål og en række opgaver, som både kan anvendes i undervisningen og ved...

  Dette hæfte er udarbejdet til brug for undervisning i emnet/faget ”Mundtlig...

  Dette hæfte er udarbejdet til brug for undervisning i emnet/faget ”Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering”. Hæftet kan anvendes på forskellige uddannelser, hvor der i...

 • Projektkoordination
  Projektkoordination

  Projektarbejdsformen er en stor del af mange medarbejderes hverdag i danske organisationer. Trods en stadig stigende professionalisering af projektarbejdet famler mange medarbejdere stadigt, når det gælder egen rolle og mandat i projekterne. Det, der ofte er årsagen til denne usikkerhed, er en manglende erkendelse af, at projekter kræver en særlig organisering og en særlig måde at gribe opgaven an på.  Som medarbejder kan det derfor være...

  Projektarbejdsformen er en stor del af mange medarbejderes hverdag i danske...

  Projektarbejdsformen er en stor del af mange medarbejderes hverdag i danske organisationer. Trods en stadig stigende professionalisering af projektarbejdet famler mange...

 • Medicinerlatin og klinisk dansk
  Medicinerlatin og klinisk dansk

  Denne bog samler de vigtigste regelsæt, der anvendes, når der skal dokumenteres i en patientjournal. Bogen indeholder ligeledes et omfattende opslagsværk, hvor de vigtigste latinske fagtermer kan findes i en ordliste. Bogen kan anvendes af alt sundhedsfagligt personale, der skal dokumentere i en patientjournal, så der opnås en ensartet og korrekt stavemåde i journalerne.

  Denne bog samler de vigtigste regelsæt, der anvendes, når der skal dokumenteres i en...

  Denne bog samler de vigtigste regelsæt, der anvendes, når der skal dokumenteres i en patientjournal. Bogen indeholder ligeledes et omfattende opslagsværk, hvor de vigtigste...

 • Medicinerlatin og klinisk dansk - Opgavehæfte
  Medicinerlatin og klinisk dansk - Opgavehæfte

  Dette opgavehæfte er et supplement til bogen Medicinerlatin og klinisk dansk. Opgaverne kan anvendes både i undervisningen af elever på sundhedsfaglige uddannelser og til selvstudium til sundhedsfagligt personale, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor medicinerlatinen og det klinisk danske sprog. I løsningen af opgaverne skal anvendes teorien fra de enkelte kapitler i bogen, tabellerne i kapitel 6 og opslag i ordlisten.

  Dette opgavehæfte er et supplement til bogen Medicinerlatin og klinisk dansk. Opgaverne...

  Dette opgavehæfte er et supplement til bogen Medicinerlatin og klinisk dansk. Opgaverne kan anvendes både i undervisningen af elever på sundhedsfaglige uddannelser og til...